2016 KSBDA Spring International Conference
Wystawa towarzysząca
Wstęp wolny

Galeria Teatru Korez, 12 sierpnia — 10 września 2016.
Wernisaż: 12 sierpnia o godz. 16:00

 

Organizatorzy: KSBDA (Korea Society of Basic Design & Art) oraz dr hab. Stefan Lechwar reprezentujący Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie (zakład projektowania graficznego)
Współorganizator: Teatr Korez
Koordynator: wiceprezes KSBDA — Associate Professor Chang Sik Kim, Department of Design, San Jose State University, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

Trzy wystawy specjalne wchodzące w harmonogram 2016 KSBDA Spring International Conference:

  • 28 maja 2016 – Seoul National University in Seoul, Korea (+ wykłady gości zagranicznych: dr hab. Stefan Lechwar i A.P. Gerry Leonidas).
  • Lipiec 2016 – University of Reading, Wielka Brytania.
  • 12 sierpnia 2016 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. Ekspozycja gościnnie w Galerii Teatru Korez.

Celem organizowania co roku międzynarodowej konferencji oraz towarzyszących jej wystaw jest wymiana doświadczeń różnych środowisk akademickich na polach sztuki, projektowania oraz edukacji.
Na wystawie będzie można obejrzeć ok. 400 prac autorstwa członków KSBDA oraz innych zaproszonych artystów z całego świata. Dzieła z zakresu m.in. projektowania graficznego, wzornictwa przemysłowego, grafiki warsztatowej, rzeźby, ceramiki etc. zaprezentowane zostaną w formie drukowanych reprodukcji. Najważniejsi członkowie stowarzyszenia będą obecni podczas uroczystego wernisażu w Galerii Teatru Korez.

KSBDA (prezes – prof. KyungWon Lyu, Chungbuk National University) jest największym stowarzyszeniem edukacyjnym w Korei obejmującym kierunki artystyczne i projektowe. Stowarzyszenie liczy ponad 3000 członków (profesorów), a KSBDA jest jednocześnie partnerem Japan Society of Basic Design & Art i China Society of Basic Design & Art oraz Taiwan Society of Basic Design & Art. Corocznie organizuje ono krajowe konferencje i wystawy w Korei (wiosną oraz jesienią), na których członkowie prezentują swoje prace teoretyczne, a także artystyczne i projektowe.

Corocznie, równolegle z dwiema konferencjami w samej Korei, KSBDA organizuje także dwie imprezy zagraniczne. Odbyły się one dotąd na uczelniach m.in. w USA, Włoszech, Japonii, Chinach, Tajwanie, Hiszpanii oraz w Niemczech.

Uniwersytet Śląski jest pierwszym polskim partnerem projektu.