Historia Śnieżki – Teatr Maska, Rzeszów

Foto: Jeremi Astaszow / JerBa Studio