Koziołek Matołek, Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, Bielsko-Biała

Foto: Jeremi Astaszow / JerBa Studio