Najdroższy, Teatr Zagłębia – backstage

Foto: Leszek Cylupa / JerBa Studio