Najdroższy, Teatr Zagłębia, Sosnowiec

Foto: Leszek Cylupa / JerBa Studio